logo

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Využívame energiu okolo nás.
Využívame energiu okolo nás.

Čerpanie EU fondov

Názov projektu: Výroba paliva z retentátu ČOV


Operačný program výskum a inovácie

Projekt je spolufinancovaný z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Dátum začatia a skončenia realizácie projektu: Jún 2017 až Marec 2018

 

Názov a sídlo prijímateľa:                                JT-PARTNER, s.r.o.   

                                                                     Krivec 3132, 962 05  Hriňová

Miesto realizácie projektu:                                

Výška príspevku:                                             2 323 064,25 ,-EUR

 

 

Hlavný cieľ projektu: Realizácia  projektu výroby paliva z retentátu ČOV sleduje rast výskumno-vývojových a informačných kapacít v priemysle a službách. Podporuje výrobné investície v malých a stredných podnikoch a tiež výrobné postupy šetrné k životnému prostrediu a efektívnosť využívania zdrojov. 

 

 

 

 

Názov projektu: Výroba produktov KP2, KP3 a KP4

 

 Dátum začatia a skončenia realizácie projektu:

 01. 01. 2014 až 31. 08. 2014

 

    

Názov riadiaceho orgánu:                                 Slovenská inovačná a energetická agentúra

                                                                     Bajkalská 27, 827 99  Bratislava

Internetová stránka riadiaceho orgánu:             www.siea.sk

Názov a sídlo prijímateľa:                                JT-PARTNER, s.r.o.   

                                                                     Krivec 3132, 962 05  Hriňová

Miesto realizácie projektu:                                

Výška príspevku:                                             2 831 140,35€

                                                                          

 

Názov projektu: Výroba produktov KP1

 

Dátum začatia a skončenia realizácie projektu:       12. 02. 2014 až 31. 10. 2014

 Názov riadiaceho orgánu:                                  Slovenská inovačná a energetická agentúra

                                                                     Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

Internetová stránka riadiaceho orgánu:                 www.siea.sk 

Názov a sídlo prijímateľa:                                   JT-PARTNER, s.r.o.

                                                                     Krivec 3132, 962 05 Hriňová

 Miesto realizácie projektu: 

 

Výška príspevku:                                            3 337 500,00€

Výška investície:                                            6 675 000,00€©2021 JT - PARTNER, s.r.o.