logo

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Využívame energiu okolo nás.
Využívame energiu okolo nás.

Priemyselná automatizácia výrobného procesu – pasterizačná stanica

 

 

 

Tento projekt je podporený z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu: Priemyselná automatizácia výrobného procesu – pasterizačná stanica

Názov a sídlo prijímateľa: JT - PARTNER, s.r.o., Krivec 3132, 962 05 Hriňová

Zazmluvnená výška NFP: 1 790 357,84 €

Začiatok a ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: Máj 2019 až Január 2020

Opis projektu: Praktickým prínosom realizácie projektu je plnoautomatická procesná linka pasterizačnej stanice, ktorá zabezpečuje základné ošetrenie srvátky o signifikantne vyššom objeme a vyššej kvalite pri zabezpečení nižších prevádzkových nákladov a vyššej bezpečnosti práce

Hlavný cieľ projektu: Realizácia projektu Priemyselná automatizácia výrobného procesu – pasterizačná stanica sleduje rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách. Podporuje výskumné a inovačné postupy v MSP

Výsledky projektu: Výsledky ukončeného projektu budú mať pozitívny vplyv dlhodobého charakteru na ekonomickosť spoločnosti v procese výroby srvátkových produktov. V rámci realizácie projektu sa predpokladá zvýšenie efektívnosti a účinnosti výroby, kvality a bezpečnosti výroby potravín©2021 JT - PARTNER, s.r.o.