logo

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Využívame energiu okolo nás.
Využívame energiu okolo nás.

Výroba hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov

Výzva na predloženie ponúk v rámci zákazky zo dňa 24.7.2020:

Výroba hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov

DOKUMENTY:

Príloha č.1 Technická špecifikácia

Príloha č.2 Technické správy

Príloha č.3. Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.4 Návrh zmluvy o dielo

Príloha č.5 Registrovaná obhliadka

Príloha č.6 Prehľad o celkovom obrate

Príloha č.7 Čestné prehlásenie o akceptovaní zmluvných podmienok

Výzva na predloženie ponuky 

15. Záznam z prieskumu trhu

 


Výzva na predloženie ponúk v rámci zákazky:

Výroba hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov

8. Výzva na predloženie ponuky

8a. Príloha č. 1 Technická špecifikácia

8b. Príloha č. 2 Navrh na plnenie kriterii

8c. Príloha š. 3 Návrh Zmluvy o dielo JT PARTNER

8d. Príloha č. 4 ČV o subdodávke

8e. Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

8f. Príloha č. 6 Informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady uchádzač pri vypracovaní ponuky využil

17. Zaznam z prieskumu trhu

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo z dňa 14.5.2020©2020 JT - PARTNER, s.r.o.