logo

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Využívame energiu okolo nás.
Využívame energiu okolo nás.

Výroba paliva z retentátu ČOV

Názov projektu: Výroba paliva z retentátu ČOV


Operačný program výskum a inovácie

Projekt je spolufinancovaný z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja


Dátum začatia a skončenia realizácie projektu: Jún 2017 až Jún 2018

Názov a sídlo prijímateľa:                                JT-PARTNER, s.r.o.   

                                                                     Krivec 3132, 962 05  Hriňová

Miesto realizácie projektu:                                

Výška príspevku:                                             2 244 532,95 ,-EUR

 

Hlavný cieľ projektu: Realizácia  projektu výroby paliva z retentátu ČOV sleduje rast výskumno-vývojových a informačných kapacít v priemysle a službách. Podporuje výrobné investície v malých a stredných podnikoch a tiež výrobné postupy šetrné k životnému prostrediu a efektívnosť využívania zdrojov. ©2021 JT - PARTNER, s.r.o.